Page 8 - גיליון קול הלב 6
P. 8

‫אחחורביוקתת אכילשית‬
                   ‫מאת אירית קריגר טוכמן‬

‫אחריות אישית במובן הבודהיסטי היא זו‬
‫שמקבלת אחריות על כל המופיע בעולמי‬

               ‫אחריות על עצמנו או על הזולת‪.‬‬ ‫הדרישה לקחת על עצמי אחריות מלווה אותי מילדות‪ .‬היא‬
                              ‫באה מההורים‪ ,‬מהמורים‪ ,‬מהמחנכים‪ ,‬ומחברים‪ ,‬בזמנים‬
‫אחריות כלפי עצמי מתייחסת לדרך שבה אנו פועלים בתוך‬      ‫שונים ובהקשרים רבים‪ .‬כשהייתי שומעת את קולו של אבי או‬
‫עולמנו ובסביבתנו; היכולת שלנו לצפות את תוצאות הבחירות‬    ‫של אמי "קחי אחריות"‪ ,‬ידעתי שאני בצרות‪ ,‬פישלתי וקוראים‬
‫שאנו עושים ולשאת בהשלכותיהן ובתוצאותיהן‪ .‬אחריות כלפי‬
‫האחר נובעת מאופן תפיסתנו את משמעותו של האחר עבורנו‬                               ‫אותי לסדר‪.‬‬

              ‫ואת ההשלכות שיהיו למעשינו עליו‪.‬‬              ‫מהי אחריות אישית‬

‫ישנה חלוקה נוספת המתייחסת לעוד שני סוגים של‬         ‫על פי אחת ההגדרות שמצאתי‪ ,‬המילה אחריות מקורה‬
‫אחריות‪ ,‬תפקודית ותודעתית‪ .‬התפקודית שייכת למישור‬       ‫במילה 'א ֵחר' והיא כוללת בתוכה גם את המילים‪ :‬אחרי‪ ,‬אחרית‬
‫המעשי של החיים‪ ,‬זו שכולנו מכירים ונדרשים לפעול על פיה‪,‬‬   ‫וחירות‪ .‬באנגלית קשורה המילה אחריות (‪)responsibility‬‬
‫וכוללת מילוי מחויבויות כמו כללי התנהגות‪ ,‬נורמות חברתיות‪,‬‬  ‫למילה המציינת היענות לא ֵחר (‪ ;)response‬ובערבית‬
‫שמירה על החוק וכולי‪ .‬זו יכולה להיעשות ברמות שונות ותלויה‬
‫ברמת המודעות האישית של כל אחד ואחד‪ .‬יש המסתפקים‬          ‫'מסאוליה'‪ ,‬שמשמעותה הנשאל שאמור לספק תשובות‪.‬‬
‫בקבלת אחריות בסיסית‪ ,‬זו הנכפית עליהם על ידי המערכת;‬
‫ויש הנוטלים אחריות מבחירה ומרצון חופשי‪ ,‬וזו הינה רמת‬    ‫על פי הגדרות אלה נראה כי אחריות אישית כרוכה בראיית‬
                              ‫עצמי מחד‪ ,‬ובראיית הזולת מאידך‪ .‬קבלת אחריות או‬
             ‫האחריות הגבוהה והעוצמתית ביותר‪.‬‬  ‫התנערות ממנה יתנהלו‪ ,‬אם כן‪ ,‬במסגרת מערכות יחסים‪,‬‬
                              ‫במרחב המשותף לי ולאחר‪ .‬באופן בסיסי אנו יכולים לקחת‬

                              ‫‪ 8‬קול הלב | גליון ‪6‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13