Page 1 - קול הלב - כתב עת בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית כדרך חיים
P. 1

‫כתב עת בנושא התפתחות אישית ומעורבות חברתית כדרך חיים‬

‫גיליון ‪3‬‬

‫רותחפננייתת‬

‫קלאסיקה בודהיסטית בישראל | מרכז רוחני ערבה | בית ספר לב הדהרמה | מיל"י מרכז ישראלי ללימודי יוגה‬

             ‫‪www.MethodAndWisdom.org.il‬‬  ‫‪www.moar.org.il‬‬
   1   2   3   4   5   6