Page 6 - Voice Of Heart 1
P. 6

‫המרכז הרוחני הבינלאומי לשלום‬

‫תוך שיתוף פעולה עם גופים אחרים‪ ,‬להשכנת‬                        ‫החזון‬
                ‫שלום בין בני האדם‪.‬‬
                          ‫ייעודו העיקרי של "המרכז הרוחני הבינלאומי‬
‫המרכז יפעל כמלכ"ר‪ ,‬ומרבית הלימוד והתרגול בו‬     ‫לשלום" הוא לפעול לכינון שלום בר קיימא במזרח‬
‫יינתנו חינם אין כסף‪ ,‬למעט הוצאות קיום ותפעול‪.‬‬    ‫התיכון‪ ,‬ובכך לתרום תרומה משמעותית לשלום‬
‫בתמורה יתחייבו התלמידים לעבודה מעמיקה‬
‫ורצינית‪ ,‬להשלמת של מטלות הלימוד ולסיוע‬                             ‫בעולמנו‪.‬‬

                  ‫בהפעלת המרכז‪.‬‬  ‫אנו מאמינים‪ ,‬שהשגת שינוי בעולם מתחילה‬
                               ‫בשינוי פנימי בליבו ובתודעתו של היחיד‪.‬‬
‫ההכנסות‪ ,‬שיתקבלו מתרומות וכן מפעילויות‬
‫מסוימות שיתקיימו בתשלום‪ ,‬ישמשו אך ורק‬        ‫לכן נועד המרכז להיות מוקד ללמידה ותרגול‬
‫לכיסוי הוצאות ולהמשך הפעלתו ופיתוחו של‬       ‫מעמיקים של מסורות רוחניות אותנטיות‪ ,‬השואפות‬
                          ‫להמעיט את סבלם של האנשים בעולמנו ומכוונות‬
                 ‫המרכז לאורך זמן‪.‬‬
                                            ‫להגברת אושרם‪.‬‬
                ‫ערכים‬
                          ‫מסורות המבוססות על שמירת המוסר‪ ,‬פיתוח‬
‫הערכים‪ ,‬שעליהם יתבסס המרכז בכל פעילויותיו‬      ‫החמלה והחוכמה וסגולות נעלות אחרות‪ ,‬ויישומן‬
             ‫הפנימיות והחיצוניות‪ ,‬הם‪:‬‬
                              ‫של אלו לטובת תושבי האזור והעולם כולו‪.‬‬
‫מוסר | התנהלות מודעת‪ ,‬המכוונת להימנעות מכל‬
  ‫פגיעה בזולת ‪ -‬במחשבה‪ ,‬במעשה או בדיבור‪.‬‬      ‫המרכז יהווה בית חם‪ ,‬מזמין ומואר לאלה החפצים‬
                          ‫לשרת את החברה‪ ,‬את הסביבה‪ ,‬את הקהילה ואת‬
‫חמלה | התנהלות מודעת‪ ,‬המלווה בפעולות יזומות‪,‬‬    ‫העולם‪ ,‬ולהתפתח למדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר‬
        ‫שתכליתן למנוע ולהפיג כאב וסבל‪.‬‬
                              ‫תוך חיפוש אחר חופש‪ ,‬אמת ופתיחת הלב‪.‬‬
‫חוכמה והשקפת עולם | המתבססות על מסורות‬
‫שעמדו במבחן הדורות‪ ,‬ושהועברו מדור לדור בכתב‬     ‫לצד המרכז יוקם מתחם‪ ,‬שיאפשר למתרגלים‬
‫ובעל פה על ידי מורים מיומנים‪ ,‬שהשלימו את‬      ‫מתקדמים התבודדות (ריטריט) לתקופות קצרות‬
                          ‫או ארוכות‪ ,‬לשם השגת תובנות ועוצמה פנימית‪,‬‬
    ‫דרכם הרוחנית עד למדרגה הגבוהה ביותר‪.‬‬    ‫שתאפשר להם פעולה רחבת טווח‪ ,‬המשפיעה על‬

‫העצמה‪ ,‬שמחה ואושר | פעולה מודעת‪ ,‬המונעת‬                             ‫העולם‪.‬‬
‫על ידי אהבה‪ ,‬שמטרתה להעצים את עצמנו ואת‬
                          ‫המרכז יפעל ליצירת הרמוניה ושמחה בקרב כל‬
     ‫הזולת‪ ,‬וכן השגת שמחה ואושר מרביים‪.‬‬    ‫הבאים בשעריו ויקבל בברכה‪ ,‬בידידות‪-‬אמת‬
                          ‫ובפתיחות‪ ,‬תלמידים מכל דת‪ ,‬מסורת רוחנית‪ ,‬גזע‬
‫שירות | מתוך מוטיבציה אלטרואיסטית של להיטיב‬
 ‫עם הזולת ולעזור לו ללא אפליה בין אדם לרעהו‪.‬‬                          ‫או מין‪.‬‬

‫סובלנות | לכל מסורת רוחנית או דתית‪ ,‬המתבססת‬     ‫באופן התנהלותו יהווה המרכז דוגמה ומופת של‬
                 ‫על הערכים הנ"ל‪.‬‬  ‫קבוצה מגוונת החיה בשלום‪ ,‬בהבנה ובתמיכה‬

‫הרמוניה‪ ,‬תמיכה ושיתוף פעולה | עם מסורות‬            ‫הדדית‪ ,‬תוך שהיא מעצימה את חבריה‪.‬‬
‫וקבוצות שונות‪ ,‬המעוניינות אף הן לפעול לקידום‬
                          ‫קבוצה‪ ,‬הפועלת ליצירת חברה מוסרית והרמונית‪,‬‬
                  ‫השלום באזורנו‪.‬‬

‫‪ www.moar.org.il‬מרכז רוחני ערבה‬           ‫‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11