Page 2 - גיליון קול הלב 6
P. 2

‫עמותת שיטה וחוכמה‪ ,‬עמותה ללא מטרות רווח מספר‪580470615 :‬‬    ‫	‪ 3‬דבר המערכת‬‫תוכן עניינים‬

                                ‫‪ 	4‬קצת עלינו‬

                                ‫‪ 	7‬קבוצות לימוד ותרגול‬

                             ‫		 	‬ ‫‪ 	8‬אחריות אישית חובקת כל	‬          ‫	‬
                                ‫אירית קריגר טוכמן‬

                                ‫‪ֵ 1	 3‬נס ִּב ְל ִּתי ָר ִגיל‬

                                ‫איתי ריכטר‬                 ‫	‬

                                ‫‪ 	14‬לב פועם גדול אחד‬

                                ‫אירית ורד רענן‬               ‫	‬

                             ‫‪ 2	 0‬כינוס השלום ו‪	 	Hlaksam Namdak-‬‬       ‫	‬
                                ‫רזיה ידין‬

                                ‫‪ 	22‬נשים וצעירים‪ ,‬פורצי דרך לשלום‬

                                ‫איריס שילוני‬                ‫	‬

                                ‫‪ 	26‬איך התחברו להם סביבה ושלום‬

                                ‫אילאיל אלכסנדר‬               ‫	‬

                                ‫‪ 3	 0‬פרויקט ביקור המלאך‬

                                ‫‪ 	 37‬מכתב פתוח לכל הברואים‬

                                ‫לובסנג קלסנג‬                ‫	‬

                                ‫‪ 	38‬כוחו המרפא של הסברס‬

                                ‫דליה קרני‬                  ‫	‬

                             ‫‪ 4	 0‬תלמידים מרחבי העולם שותפים להקמת אוום בערבה‬

                                ‫‪ 	38‬מתנת התקווה שנותנת לי הקורונה‬

                                ‫רזיה ידין‬                  ‫	‬

                                ‫‪ 	44‬נפרדים מאריאלה‬

                             ‫עורכת העיתון‪ :‬דפנה קראוס | עורכת כתבות‪ :‬אירית ורד | עיצוב גראפי‪ :‬רחל זגרון | הגהה‪ :‬איריס‬
                             ‫שילוני | צוות מערכת העיתון‪ :‬רזיה ידין‪ ,‬לולי אמירי‪ ,‬דורית לוי‪ ,‬נילי זומר‪ ,‬ורד מצפי‪ ,‬מיכל רם‪ ,‬דליה קרני‬

                                        ‫| צילומים‪ :‬אביב קוטאי‪ ,‬תמר לנדמן | צילום שער‪Nadine Shaabana - Unsplash :‬‬

                                                                 ‫‪ 2‬קול הלב | גליון ‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6   7